Get Adobe Flash player

 

พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ 

 

พันเอก เอกราช   อินทรักษ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

พันเอก ภาณุรัตน์   ดีเสมอ
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

285768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
790
1285
281732
6707
15084
285768

Your IP: 23.20.120.3
Server Time: 2017-10-18 05:37:24

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีปิด และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เข้าแข่งกันกีฬาฟุตบอล และเซปักตะกร้อ เชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของรัฐบาล ซึ่งมีทีมจากหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ได้แก่ นพค.56ฯ (เจ้าภาพ) , สภ.เดชอุดม , ตชด.225 และ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ซึ่งดำเนินการแข่งขันห้วงระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.60 (ทุกวันพุธ)
ผลการแข่งขันประเภทกีฬาฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ คือ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม , รองชนะเลิศ คือ ตชด.225 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สภ.เดชอุดม
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ คือ นพค.56 และรางวัลรองชนะเลิศ คือ ตชด.225 โดยมี นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นอภ.เดชอุดม เป็นประธาน
ณ สนามกีฬา นพค.56 สนภ.5 นทพ. บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.