Get Adobe Flash player

 

Tawatchai

พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ 

 

Akarat-2

พันเอก เอกราช   อินทรักษ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

พันเอก จิรศักดิ์  เขียวศรี
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

354368
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
679
1157
2178
347954
11685
21828
354368

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-20 21:50:22

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 นพค.56 สนภ.5 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นาย อดุลย์ วรรณชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน.ชุดตรวจประเมินคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 61

IMG 2473

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.56 สนภ.5 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นาย อดุลย์ วรรณชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน.ชุดตรวจประเมินคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 61 พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจประเมินคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 61 ซึ่ง นายสุทิน มูลนาม ผู้ใหญ่บ้านท่าโพธิ์ศรี ม.10 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านใน อ.เดชอุดม  เพื่อคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านท่าโพธิ์ศรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของ นทพ. เมื่อปี งป.58 อีกทั้งหน่วยได้ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในปี งป.58 และก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย เมื่อปี งป.60 ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งก่อให้เกิดรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนตามลำดับ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าโพธิ์ศรี ม.10 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

View the embedded image gallery online at:
http://mdu56.com/index.php/component/content/article/10-2014-05-17-05-02-44/587-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%84-56-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A0-5-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-61#sigFreeIde9eb0cc76e